Ølstuekuppet

 Kilde: Bundesarchiv, Bild 119-1486 / CC-BY-SA 3.0

Korrekt svar:

1923

Kupforsøget fandt sted om aftenen den 8. november 1923.