PARATVIDENSPIL OM 2. VERDENSKRIG

Korrekt svar:

Lenin

Lenin udtrykte i sit testamente, at han ikke ønskede Stalin som sin efterfølger.